25
tháng 05
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH-GÓI THẦU: CUNG CẤP DỊCH VỤ DI DỜI CẦN CẨU ĐIỆN KONE 02 TỪ CẢNG CÁI CUI VỀ CẢNG HOÀNG DIỆU

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

GÓI THẦU: CUNG CẤP DỊCH VỤ DI DỜI CẦN CẨU ĐIỆN KONE 02 TỪ CẢNG CÁI CUI VỀ CẢNG HOÀNG DIỆU chi tiết thư mời

File biểu mẩu: Bieu mau.docx