05
tháng 07
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH- GÓI THẦU: CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đăng tải Thư mời chào giá cạnh tranh

Gói thầu: Cung cấp máy Photocopy cho Văn phòng Cảng Cần Thơ

Chi tiết thông báo chào giá đính kèm: Thông báo chào giá