20
tháng 12
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GÓI THẦU: THUÊ ĐƠN VỊ KHẢO SÁT ĐO ĐỘ SÂU BẾN CẢNG

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính gửi Bảng yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê đơn vị khảo sát đo độ sâu khu nước biển trước bến và công bố thông báo hàng hải cho 04 cầu cảng và 02 bến phao thuộc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ quản lý, khai thác, sử dụng.

Quyết định phê duyệt:Quyết định

Bản yêu cầu chào giá: Yêu cầu chào giá

Trân trọng./.