21
tháng 12
TIN NỔI BẬT
Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn cho dự án mua sắm 01 gàu ngoạm chuyên dùng có dung tích 10m3

Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn cho dự án mua sắm 01 gàu ngoạm chuyên dùng có dung tích 10m3  của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

- Tên dự án: Mua sắm công cụ xếp dỡ hàng hóa

- Tên gói thầu: Mua sắm 01 (một) gàu ngoạm chuyên dùng xếp dở hàng rời có dung tích 10m3

Chi tiết được đính kèm theo: Thư mời