15
tháng 10
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO CẠNH TRANH- GÓI THẦU: CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đăng tải Thông báo gia hạn mời chào giá cạnh tranh

Gói thầu: Cung cấp máy Photocopy cho Văn phòng Cảng Cần Thơ

Đính kèm thông báo gia hạn: Thông báo gia hạn