25
tháng 01
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU- GÓI THẦU MUA SẮM 01 GÀU NGOẠM

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm 01 (một) gàu ngoạm chuyên dùng xếp dỡ hàng rời có dung tích 10m3 thuộc dự án mua sắm công cụ xếp dở hàng hóa

Đính kèm: Số: 27b/TB-CCT THÔNG BÁO KQLC NHÀ THẦU GÀU NGOẠM 10M3