25
tháng 01
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU- GÓI THẦU MUA SẮM 02 XE NÂNG HÀNG SỨC NÂNG 2.5 TẤN

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm 02 xe nâng hàng sức nâng thiết kế 2.5 tấn

Dự án: Mua sắm thiết bị xếp dỡ

Đính kèm: Số 27a/TB-CCT THÔNG BÁO KQLC NHÀ THẦU MUA SẮM 02 XE NÂNG HÀNG 2.5T