22
tháng 01
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU- GÓI THẦU MUA SẮM HỆ THỐNG MÁY CHỦ VÀ TƯỜNG LỬA

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm hệ thống máy chủ và tường lửa

Dự án: Đầu tư hệ thống máy chủ server

Đính kèm: Số 21/TB-CCT THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU