29
tháng 04
TIN NỔI BẬT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH " GÓI THẦU SỐ 02: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CẦU TÀU SỐ 1 & 2 CẢNG HOÀNG DIỆU"

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo:

Thư mời chào giá cạnh tranh: " Gói thầu số 02: Thi công xây lắp hệ thống cấp điện cầu tàu số 1 & 2 Cảng Hoàng Diệu

Đính kèm Thư mời: Thư mời

Trân trọng./.