02
tháng 04
TIN NỔI BẬT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU: TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ HẠNG MỤC " XÂY LẤY HỆ THỐNG ĐIỆN CẦU TÀU SỐ 1 & 2 CẢNG HOÀNG DIỆU

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục" Xây lắp hệ thống cầu tàu 1 & 2 Cảng Hoàng Diệu.

Đính kèm thư mời:THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH