30
tháng 12
TIN NỔI BẬT
THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU: CUNG CẤP THÉP TẤM PHỤC VỤ LÓT ĐƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN BÁNH XÍCH DI CHUYỂN TẠI CẢNG CẦN THƠ

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo thư mời chào giá

Gói thầu: Cung cấp thép tấm phục vụ lót đường cho phương tiện bánh xích di chuyển tại Cảng Cần Thơ

Chi tiết đính kèm: Thư mời chào giá