30
tháng 12
TIN NỔI BẬT
THƯ MỜI MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU:"CUNG ỨNG NHÂN LỰC BỐC XẾP THỦ CÔNG HÀNG HÓA TẠI CẢNG"

Kính gửi: Quý công ty

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu " Cung ứng nhân lực bốc xếp thủ công hàng hóa tại Cảng"

Đình kèm thư mời: Thư mời

Trân trọng./.