DỊCH VỤ KHÁC

01
tháng 01

Cảng Cần Thơ là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây lắp tại công trình, Nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, các nhà máy lớn trong vùng như Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà máy Xi măng Holcim Hà Tiên, Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ, Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, Nhà máy bia Masan Hậu Giang,

Ngoài ra, Cảng Cần Thơ là đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ sau:

   - Bán lẻ xăng dầu;

   - Kinh doanh công cụ xếp dỡ hàng hóa;

   - Lắp đặt các công trình ngoài cảng;

   - Cho thuê Phương tiện thiết bị xếp dỡ, vận tải hàng hóa;

   - Cho thuê công nhân kỹ thuật;

   - Cho thuê văn phòng.