dịch vụ hàng hải

01
tháng 01
Dịch vụ hàng hải của cảng Cần Thơ

Cảng Cần Thơ cung cấp các dịch vụ đa dạng đến Quý chủ tàu, đại lý và quý khách hàng:

   - Lai dắt tàu biển ra vào cảng;

   - Hỗ trợ cứu hộ tàu biển và phương tiện thủy;

   - Kiểm đếm hàng hóa trên tàu;

   - Dịch vụ môi giới hàng hải;

   - Cung ứng tàu biển;

   - Vệ sinh tàu biển;

   - Gom vét hàng hóa trên tàu biển.