Kho bãi

Kho Bãi

- Hệ thống kho: gồm 15 kho với diện tích từ 450m2 đến 3.024m2; tổng diện tích kho 36.049,80 m2 có khả năng lưu trữ 100.000 /tấn hàng hóa/ngày.

- Hệ thống bãi chứa hàng: 104.087m2 diện tích bãi bê tông, 162.000m2 diện tích bãi mềm; 1.500m2 bãi container tập kết hàng Xuất nhập khẩu kết nối phần mềm giám sát hải quan. Hệ thống bãi có thể cùng lúc tiếp nhận 207.870 /tấn hàng hóa các loại