23
tháng 10
TIN NỔI BẬT
Nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa

Nhằm đáp ứng yêu cầu bốc dỡ hàng hóa từ các tàu vận tải trong và ngoài nước cập cảng Cần Thơ trong thời gian tới...

Nhằm đáp ứng yêu cầu bốc dỡ hàng hóa từ các tàu vận tải trong và ngoài nước cập cảng Cần Thơ trong thời gian tới...