21
tháng 12
TIN NỔI BẬT
Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn cho dự án: Mua sắm 02 xe nâng hàng Sức nâng thiết kế 2.5 tấn

Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn cho dự án: Mua sắm 02 xe nâng hàng Sức nâng thiết kế 2.5 tấn của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị xếp dở hàng hóa

- Tên gói thầu: Mua sắm 02 (hai) xe nâng hàng sức nâng thiết kế 2.5 tấn

Chi tiết được đính kèm trong thư mời:Thư mời