28
tháng 10
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ thông báo số 513/TB-CCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Cảng Cần Thơ xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chi tiết file đính kèm: Thông báo