21
tháng 10
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

Tên tài sản: Tài sản thanh lý

Chi tiết thông báo(đính kèm): Thông báo