DỊCH VỤ LOGISTICS

01
tháng 01

       

       Nhằm chủ động kết nối luồng hàng hóa thông qua cảng, nhất là kết nối với các cảng biển quốc gia và đơn vị thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trên cả nước,  Cảng Cần Thơ hiện đang phát triển các dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và dịch vụ vận tải door – to – door đến khách hàng trong khu vực ĐBSCL, TP.HCM, miền Trung (thông qua các cảng Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò) và phía Bắc (thông qua cảng Hải Phòng).